note3

Especially in the first decade of her career De Lange wrote for laymen:

De hygiëne der kinderkamer. Vrij bewerkt naar J.F.R. Ashby: “Health in the nursery”. Hengelo, Blenken, 1899. [Vrij bewerkt naar = edited freely from]

De hygiëne van het oudere kind. (Een vervolg op de Hygiëne der kinderkamer.) Hengelo, Blenken, 1902. [The health of the older child. A continuation of the Hygiëne der kinderkamer]

J. de Bruin and C. de Lange. De voeding van het kind in het eerste levensjaar. dl. 1 & 2. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1904. [Infant nutrition during the 1st year of life] This book is also for doctors

De geestelijke en lichamelijke opvoeding van het kind. In vrije navolging van Prof. Biedert “Das Kind”. Amsterdam, Meulenhoff, 1906 (7th edition 1925). [The mental and physical education of the child. Edited freely from Prof. Biedert “Das Kind”]

Een en ander over kinderverzorging. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Amsterdam, Van Looy,1907. A few things about child care. Publication of the Society for Public Welfare]

(with C.C. van der Heide), Over kleine kinderen. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere school en voor het herhalingsonderwijs. Amsterdam (Versluys) 1910. [On young children. Reading book for the highest grade of primary school and refresher courses]

Scroll to Top